Sistem Yük Faktörü (Yıllık) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sistem Yük Faktörü (Yıllık):
Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimum yüküne oranıdır; bu faktör yüzde ile ifade edilir ve talebin değişimleri (salınımları) için bir ölçü olarak kullanılır.Yıllar arasında karşılaştırma yapılmasında iklim değişmelerinin dikkate alınabilmesi için sistem yük faktörü ortalama iklim koşullarına uydurulmalıdır.

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) ile ilgili benzer terimler:

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam

Yük : Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafdevam

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam

Konvertör İstasyonu : Belirli bir elektrik formu ya da frekansını istenen diğer bir form ya da devam