Sistem Yük Faktörü (Yıllık) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sistem Yük Faktörü (Yıllık):
Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimum yüküne oranıdır; bu faktör yüzde ile ifade edilir ve talebin değişimleri (salınımları) için bir ölçü olarak kullanılır.Yıllar arasında karşılaştırma yapılmasında iklim değişmelerinin dikkate alınabilmesi için sistem yük faktörü ortalama iklim koşullarına uydurulmalıdır.

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) ile ilgili benzer terimler:

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam

Aktif Enerji : Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile idevam

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam

Alçak Gerilim (AG) : Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerdevam

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam