Sistem Yük Faktörü (Yıllık) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sistem Yük Faktörü (Yıllık):
Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimum yüküne oranıdır; bu faktör yüzde ile ifade edilir ve talebin değişimleri (salınımları) için bir ölçü olarak kullanılır.Yıllar arasında karşılaştırma yapılmasında iklim değişmelerinin dikkate alınabilmesi için sistem yük faktörü ortalama iklim koşullarına uydurulmalıdır.

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) ile ilgili benzer terimler:

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Enerjinin Dönüştürülmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden devam

Tarife Sistemleri : Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayidevam

Yardımcılar : Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanıdevam

Sistemin Topraklanması : Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür tdevam

Yük : Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafdevam