Sistem Kullanıcısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sistem Kullanıcısı:
Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi.

Sistem Kullanıcısı ile ilgili benzer terimler:

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

Sistemin Topraklanması : Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür tdevam

Tükenebilir Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik oladevam

Yük : Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafdevam

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Nihai Enerji Tüketimi : Nihai tüketicilerle her çeşit enerji amacıyla tüketilen enerji miktarlardevam