Sistem Kullanıcısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sistem Kullanıcısı:
Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi.

Sistem Kullanıcısı ile ilgili benzer terimler:

Yardımcı Hizmetler : Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.devam

Doğal Enerji (Potansiyel Enerji) : Teknik ya da ekonomik kullanım imkanları dikkate alınmaksızın enerjinidevam

Hat Güzergahı Uzunluğu : Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah bodevam

Ekip : Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Adevam

Toplam Nihai Tüketim : Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji midevam

Kavitasyon : Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcdevam