Sistem Kontrol Merkezi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sistem Kontrol Merkezi:
Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmesiyle görevli organdır.

Sistem Kontrol Merkezi ile ilgili benzer terimler:

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam

Motor : Diğer enerji biçimlerini mekanik enerjiye dönüştüren makina (ekipman)dır.devam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

İletim Şebekesi : TUISO ya da İletim Hizmeti sağlayıcısına ait Yüksek gerilim şebekesi, ya ddevam

Parafudr : Teçhizatı Aşırı Gerilimlere veya yıldırımlara karşı koruyan cihazdır.devam