Sistem Kontrol Merkezi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sistem Kontrol Merkezi:
Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmesiyle görevli organdır.

Sistem Kontrol Merkezi ile ilgili benzer terimler:

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Üretilen Brüt Enerji : Jenaratör çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç tüketim dahil).devam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

İşletmeye Amade Olma Faktörü : O ay için saat toplamından, o ay içindeki Bakım, Revizyon, Arıza için duruladevam

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

Ring (Halka) Şebeke : Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya dönddevam