Sistem Kontrol Merkezi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sistem Kontrol Merkezi:
Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmesiyle görevli organdır.

Sistem Kontrol Merkezi ile ilgili benzer terimler:

Yüksek Gerilim(YG) : Elektrik enerjisinin iletilmesinde kullanılan gerilime denir. Kilovoltdevam

İletim Şebekesi : TUISO ya da İletim Hizmeti sağlayıcısına ait Yüksek gerilim şebekesi, ya ddevam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Marjinal İşletme Maliyeti : Verilen programlara bağlı olarak işletilmekte olan elektrik sisteminde (Ürdevam

En Düşük Maliyeti Üreticiden Başlayan Sıra : MAMS ve/veya ESİ tarafından, üretim programlama sürecinde esas alınan, devam

Ring (Halka) Şebeke : Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya dönddevam