Şişirme Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Şişirme:
Sözlü ve yazılı anlatımda ele alınan, üzerinde durulan bir sorun, durum ya da herhangi bir konuyu gereksiz ayrıntılarla ele alma, onu aşırı ölçüde genişletme.

Şişirme ile ilgili benzer terimler:

Yansıtma Kuramı : Sanatsal yapıt ve yaratıları yansıtma kavramıyla açıklaya çalışan, sanadevam

Geriye Dönüş Yöntemi : Bir eserde olayların zaman sırasını bozarak geçmiş bir zamana ya da olaydevam

Terkib-i Bent : Edebiyatta "hane" adı verilen gazel biçiminde kafiyelendirilmiş 5-10 beydevam

Lüff ü Neşr : Bir beyit içinde iki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili şeydevam

Parnas : 1850 yılında Fransa'da kimi ozanlarca romantik akımın aşırı duyarlığına bdevam

Sarma Kafiye : Dört mısralık bendlerle kurulan nazım şekli. Her dörtlükte birinci iledevam