Şişirme Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Şişirme:
Sözlü ve yazılı anlatımda ele alınan, üzerinde durulan bir sorun, durum ya da herhangi bir konuyu gereksiz ayrıntılarla ele alma, onu aşırı ölçüde genişletme.

Şişirme ile ilgili benzer terimler:

Dipnot : Yazarın yararlandığı kaynakları ve alıntıları metnin geçtiği yerlerde belirtmedevam

Çözümleme Romanı : Olaydan çok olaya karışan kişilerin ruhsal durumlarını bir takım çözümlemedevam

Devr Ya Da Devir : Tasavvufa göre, yaratılış (madde) ve sona eriş (mead) arasındaki safhadevam

İbda : Yaşanılan dönemin sanat anlayışı içinde olağanüstü bir eser yaratma. Örneğin Fudevam

Galat-ı Meşhur : Yaygın olan yanlış.devam

Düğümleme : Bir söz yazıdan istenilen anlamı çıkarmayı, o yazıyı kavramayı engelleyedevam