Şişirme Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Şişirme:
Sözlü ve yazılı anlatımda ele alınan, üzerinde durulan bir sorun, durum ya da herhangi bir konuyu gereksiz ayrıntılarla ele alma, onu aşırı ölçüde genişletme.

Şişirme ile ilgili benzer terimler:

Musarra : Mısraları birbiri ile kafiyeli olan beyitler. Beyt-i musarra, gazellerdevam

Epigraf : Bir yapının özelliklerini belirten ve genellikle bir plaka üzerine bindevam

Tanık Gösterme : Sözlü ya da yazılı anlatımda öne sürülen bir savı açımlayıp geliştirmek devam

Halk Edebiyatı : Halk ozanlarının İslamiyetten önceki göçebe kültür döneminin geleneklerindevam

Sohbet : Bir konunun ya da düşüncenin bir başkasıyla konuşuyormuş gibi işlendiği ydevam

Dibâce : Çoklukla mensur, bazen de mazmun eserlerin başında yer alan ve eserin ydevam