Şişirme Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Şişirme:
Sözlü ve yazılı anlatımda ele alınan, üzerinde durulan bir sorun, durum ya da herhangi bir konuyu gereksiz ayrıntılarla ele alma, onu aşırı ölçüde genişletme.

Şişirme ile ilgili benzer terimler:

Muvafakat : Kelimenin anlamla, kelimenin vezinle, kelimenin kelimeyle, anlamın vezdevam

Fabl : 1- Hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler arasında geçtiği hayal edilen öğretidevam

Saya : Aşık edebiyatında nesir. Mensur karşılığı olarak da sayalı kullanılır. Sedevam

Şathiye : Allah'la senli benli, onunla söyleşircesine yazılan tasavvuf edebiyatıdevam

Söylem : Konuşan ya da yazan kişinin kullandığı, bir başlangıcı ve sonu bulunan, kdevam

Biladiye : Beldeleri konu edinen edebi eserler. Sanatçılar gördükleri, gezdikleri, devam