Şirket Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şirket:
Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi ve Dağıtımı ile uğraşan Anonim Kuruluşlardır.

Şirket ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam

Şebeke Enerjisi : Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) devam

Reaktif Enerji : Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVARh) ildevam

Ani Puant : Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en büdevam

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştdevam

Talebin Dayanakları : Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayandevam