Şirket Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şirket:
Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi ve Dağıtımı ile uğraşan Anonim Kuruluşlardır.

Şirket ile ilgili benzer terimler:

Talep : Müşterilerin Aktif ve/veya Reaktif Enerji talepleri.devam

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Bağlantı Noktası (BN) : İletim Sistemindeki, bir Enerji Üreticisi, Doğrudan Bağlı bir Müşteri, bir İletdevam

Süperiletken : Direnci ihmal edilebilir düzeyde olan (teorik olarak dirençsiz) iletkenddevam

Enerjinin Dönüştürülmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden devam