Şirket Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şirket:
Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi ve Dağıtımı ile uğraşan Anonim Kuruluşlardır.

Şirket ile ilgili benzer terimler:

Talebin Dayanakları : Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayandevam

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam

Bağlantı Gücü : Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma fdevam

Nominal Enerji : Nominal güç ile referans süresine oranıdır.devam

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam