Sigorta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Sigorta:
Elektrik devrelerinde bulunan, yüksek akım gelmesi halinde devreyi açarak akımı kesen araç.

Fizik Terimi Olarak Sigorta:
Devreden geçen akımın belli bir sınırın üstüne çıkması duru- munda akımı kesmesi amacıyla kullanılan araç.

Elektrik Terimi Olarak Sigorta:
Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Sigorta:
Olası bir zararın para ile karşılanacağının önceden garanti edilmesi.

Sigorta ile ilgili benzer terimler:

İşçi : Bir iş akdi dolayısıyla, başka bir şahsın işyerinde bedenen veya bedendevam

Pestisit (Tarımsal İlaç) : Bitki gelişmesini olumsuz yönde etkileyen hertürlü zararlıya karşı kuldevam

Tahirova-2000 : Bitki boyu orta uzunlukta, başaklar beyaz renkte, kılçıklı, daneler beyadevam

Makbuz : Alınan mal ya da para karşılığı verilen imzalı belge.devam

Firma : 1- Ticaret kurumunun ticaret siciline geçmiş adı. 2- Başkalarının gedevam

Lignin : Tane kabuğunda su geçirmez madde.devam