Sigorta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Sigorta:
Elektrik devrelerinde bulunan, yüksek akım gelmesi halinde devreyi açarak akımı kesen araç.

Fizik Terimi Olarak Sigorta:
Devreden geçen akımın belli bir sınırın üstüne çıkması duru- munda akımı kesmesi amacıyla kullanılan araç.

Elektrik Terimi Olarak Sigorta:
Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Sigorta:
Olası bir zararın para ile karşılanacağının önceden garanti edilmesi.

Sigorta ile ilgili benzer terimler:

Gündelikçilik : Gün hesabı ile alınan para karşılığı satılan hizmet.devam

Karakter : Bir canlıda bulunan,gözle görülebilen yada herhangi ölçü veya tartı biridevam

Anız Bozma : Hasat ile tarladan alınamayan bitki aksamlarının sürülerek toprağa karıştdevam

Dobruca : Ekmeklik kalitesi orta, bir kırmızı yarı sert ekmeklik buğday çeşidi.devam

Dezenfeksiyon : Ürünün depolanacağı ünitelerin temizlenmesinden sonra deponun taban, tavandevam

Silo Sondası : 30 metreye kadar kuyu derinliği olan silolardan numune almak için kullanıladevam