Sezgi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Sezgi:
Hiçbir araç gerektirmeden doğrudan doğruya bilgi elde etme yetisi.

Sezgi ile ilgili benzer terimler:

Estetik Tavır : Sanatla uğraşan, ondan anlayan kişinin sanat eserine karşı gösterdiği tavır devam

Kimlik : Bireyin kendi kişiliğine ait değerlendirmelerinin yer aldığı kişiliğin öznel yanı.devam

Devalüasyon : 1-Bir devletin ulusal parasının yabancı paralar ve altın karşısında dedevam

Nüfus Bileşimi : Nüfusun yaşa, cinsiyete, eğitim durumuna, sınıfsal konumuna göre oransal devam

Duyarsızlaşma : Duygusal yaşamda tekrar tekrar karşılaşılan uyarıcıyı organizmanın beldevam

Birincil Duyusal Alan : Belirli bir duyuya ilişkin alıcılardan gelen sinir akımlarının ulaştığı bdevam