Sezgi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Sezgi:
Hiçbir araç gerektirmeden doğrudan doğruya bilgi elde etme yetisi.

Sezgi ile ilgili benzer terimler:

Görecilik (rölativizm) : Kişiden kişiye değişmeyen nesnel bir hakikat herkes için geçerli olan mutlak devam

Vak'a İncelemesi : Vak'a incelemeleri bir insanla ilgili ya da bazı olguların belirli anldevam

Homojen Toplum : Toplumu oluşturan ayrı ayrı niteliklere sahip kişilerin kendi özellikldevam

Ülke : Devletin egemenlik hakkını kullandığı sınırları belirli toprak parçasıdır.devam

İç Çevre : Fizyolojik, bilişsel ve duyuşsal süreçlerden oluşan iç dünyası.devam

Toplumsal Kurum : Toplumun gereksinmelerinden doğan, toplumsal yapıda yer alan norm ve değerledevam