Sera Etkisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Coğrafya Terimi Olarak Sera Etkisi:
1- Başta karbondioksit olmak üzere bazı atmosferik gazlar sera camının etkisini andırır bir etkiye sahiptir; ışığı geçirir ama ısıyı içerde tutar ve ısı artışına yol açar. Atmosfer ile yer arasındaki ısı dengesi, sanayileşmedeki ve fosil yakıtların yanmasındaki artıştan kaynaklanan atmosferik karbon dioksit artışlarından etkilenir; bu ise atmosferdeki ortalama ısıyı yükseltir. Bu gelişmenin, buzulların erimesi ve okyanusun yükselmesi gibi geniş kapsamlı sonuçlar doğuran iklim değişmelerine yol açmasından korkulmaktadır.

2- Kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtların geniş ölçüde kullanılmasıyla ortaya çıkan karbondioksidin dünya ölçeğinde iklim düzensizliklerine ve yerkürenin ısınmasına neden olmasıdır.

3- Güneş ışınlarının yeryüzüne çarpıp ısı enerjisi haline dönüşmesi sırasında, bu enerjinin uzaya yayılmasını önleyen ve bir manto gibi görev yapan, karbon dioksit, tozlar, su buharı, partiküller vs. maddelerin ısıyı absorbe ederek, dünyanın giderek ısınmasına sebep olduğu olay.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Sera Etkisi:
Bir gezegen atmosferinin dışarı giden kırmızıöte ışınları tutması sonucu yüzey sıcaklığının artması olayı.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Sera Etkisi:
Yer atmosferine de su buharının da içerisinde bulunduğu sera gazı olarak adlandırılan gazlar, güneşten alınan enerjinin bir kısmının uzaya tekrar dönmesini önler, böylece yer yüzeyinin olduğundan daha fazla ısınmasına sebep olurlar, bu olaya sera etkisi denir.

Genel Türkçe Terimi Olarak Sera Etkisi:
Atmosferde bulunan bazı gazlardan dolayı Dünya'nın gündüz çok ısınmaması, gece ise çok fazla soğumaması durumu.

Sera Etkisi ile ilgili benzer terimler:

Loş : Yeterince aydınlık olmayan, yarı karanlık, az ışık alan. Az aydınlatandevam

Put : Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cadevam

Hüzün Yılı : Üzüntü yılı, Mekke Döneminin 10. Yılında Ebu Talip ile Hz. Hatice'nin vdevam

Uçak : Havadan ağır, motor gücü ile seyreden, kara, deniz ve/veya kara ve denizedevam

Natürmort : Konusu cansız varlıklar ya da nesneler olan (resim).devam

Kutsal : 1. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddedevam