Senkronize Olunacak Minumum Süre Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Senkronize Olunacak Minumum Süre:
Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi önceden verilmelidir. Bildirim, Üretim grubunun start şekline bağlıdır.

Senkronize Olunacak Minumum Süre ile ilgili benzer terimler:

Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load) : XLOL Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenedevam

Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN) : İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan oldevam

ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu : ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletidevam

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam