Senkronize Olma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Senkronize Olma:
Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bulunduğu bir şebekenin, diğer bir Şebeke ya da Enerji Sisteminin baralara bağlanmış ve böylece bu Şebekenin Frekansının ve faz ilişkilerinin bağlantı noktasında bağlandığı Şebeke ya da Enerji Sisteminin (duruma göre) Frakansı ve faz ilişkileri ile aynı olması (işletme toleransları dahilinde) durumu.

Senkronize Olma ile ilgili benzer terimler:

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) : Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimumdevam

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam

Kurulu Güç : Kullanım yerindeki kurulu makina, motor, cihaz ve elektrikli aletler idevam

Jeotermal Enerji : Yerkabuğu içindeki mağma, pluton, radyoaktif elementlerin doğal parçalanmasından ildevam

Merkez : Santral, trafo ya da birden fazla çıkış (fider)'den oluşan ve üzerinde idevam