Senkronize Olma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Senkronize Olma:
Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bulunduğu bir şebekenin, diğer bir Şebeke ya da Enerji Sisteminin baralara bağlanmış ve böylece bu Şebekenin Frekansının ve faz ilişkilerinin bağlantı noktasında bağlandığı Şebeke ya da Enerji Sisteminin (duruma göre) Frakansı ve faz ilişkileri ile aynı olması (işletme toleransları dahilinde) durumu.

Senkronize Olma ile ilgili benzer terimler:

Kullanım Süresi : Santralde bir yılda tüketilen (kWh) enerjinin, aynı yılda santralın uldevam

MENR : Ministry of Energy and Natural Resource (Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanldevam

Enerji Maliyet Oranı : Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliydevam

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı : Müşterilere enerji satan şirketlerdir.devam

Yüksek Gerilim : 36kV'un üzerindeki gerilim.devam

Birincil Enerji Üretimi : Doğal kaynaklardan enerji sağlanması ve daha kapsamlı olarak, belirli türetidevam