Senkronize Olma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Senkronize Olma:
Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bulunduğu bir şebekenin, diğer bir Şebeke ya da Enerji Sisteminin baralara bağlanmış ve böylece bu Şebekenin Frekansının ve faz ilişkilerinin bağlantı noktasında bağlandığı Şebeke ya da Enerji Sisteminin (duruma göre) Frakansı ve faz ilişkileri ile aynı olması (işletme toleransları dahilinde) durumu.

Senkronize Olma ile ilgili benzer terimler:

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

İzole Sistem : Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)devam

Otoprodüktör Enerjisi : Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesdevam

Nihai Enerji Tüketimi : Nihai tüketicilerle her çeşit enerji amacıyla tüketilen enerji miktarlardevam

Jeotermal Santral : Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.devam

Destek Enerjisi : Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerdevam