Senkronize Olma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Senkronize Olma:
Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bulunduğu bir şebekenin, diğer bir Şebeke ya da Enerji Sisteminin baralara bağlanmış ve böylece bu Şebekenin Frekansının ve faz ilişkilerinin bağlantı noktasında bağlandığı Şebeke ya da Enerji Sisteminin (duruma göre) Frakansı ve faz ilişkileri ile aynı olması (işletme toleransları dahilinde) durumu.

Senkronize Olma ile ilgili benzer terimler:

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam

TUİSO : Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu.devam

Tesis : Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, devam

Zero Potential : Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.devam

Isı Sarfiyatı (Oranı) : Santralde tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam