Senkronize Olma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Senkronize Olma:
Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bulunduğu bir şebekenin, diğer bir Şebeke ya da Enerji Sisteminin baralara bağlanmış ve böylece bu Şebekenin Frekansının ve faz ilişkilerinin bağlantı noktasında bağlandığı Şebeke ya da Enerji Sisteminin (duruma göre) Frakansı ve faz ilişkileri ile aynı olması (işletme toleransları dahilinde) durumu.

Senkronize Olma ile ilgili benzer terimler:

Faydalı Enerji (Useful enrgy) : Tüketici tarafından doğrudan faydalanılan enerji (aydınlatma, ısınma, pişdevam

Enerjinin Dönüştürülmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden devam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Bağlantı Gücü : Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma fdevam