Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi:
Frekansı belirlenmiş sınırlar içinde tutmak ve/veya komşu iletim sistemlerine bağlayan bağlantı hatları üzerindeki güç alış verişini kontrol etmek için sistemindeki seçilmiş santrallerin üretimini merkezi bir noktadan ayarlayan sistemdir.

Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi ile ilgili benzer terimler:

Yük Dağıtım Toleransı : Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöydevam

Yeraltı Kablosu : İletkenlerin ilave donanımla yeraltı ya da sualtına yerleştirildiği elektrdevam

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Tükenebilir Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik oladevam