Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi:
Frekansı belirlenmiş sınırlar içinde tutmak ve/veya komşu iletim sistemlerine bağlayan bağlantı hatları üzerindeki güç alış verişini kontrol etmek için sistemindeki seçilmiş santrallerin üretimini merkezi bir noktadan ayarlayan sistemdir.

Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi ile ilgili benzer terimler:

Üretim Fazlası Enerji : Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarınıdevam

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

Ani Puant : Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en büdevam

Örgü Şebeke : Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Ddevam

Yardımcılar : Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanıdevam