Şebekeye Verilen Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebekeye Verilen Enerji:
Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekenin kendi santrallarından aldığı ve şebekesi dışı alınan enerjilerin toplamıdır.

Şebekeye Verilen Enerji ile ilgili benzer terimler:

İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji) : Primer enerjinin ya da diğer sekonder enerji biçimindeki enerjilerin dönüştdevam

Sözleşme Gücü : Abonenin talebi üzerine çekeceği (tasdikli projesinde kabul edilen ve sözledevam

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Dağıtım Maliyeti : Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilavdevam

Hidroelektrik Santral : Suyun yerçekimine bağlı potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürdevam