Şebekeye Verilen Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebekeye Verilen Enerji:
Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekenin kendi santrallarından aldığı ve şebekesi dışı alınan enerjilerin toplamıdır.

Şebekeye Verilen Enerji ile ilgili benzer terimler:

Gaz Türbini : Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanma gazlarının hareket sağladığı ve bu gazlarıdevam

Isı Sarfiyatı (Oranı) : Santralde tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Nominal Enerji : Nominal güç ile referans süresine oranıdır.devam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam