Şebeke Yöneticisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Yöneticisi:
İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.

Şebeke Yöneticisi ile ilgili benzer terimler:

İkincil Enerji Girdisi : İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir.devam

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Yedek Besleme Sistemi : (Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal bdevam

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) : Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.devam

EF : Enerji Fonu.devam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam