Şebeke Yöneticisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Yöneticisi:
İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.

Şebeke Yöneticisi ile ilgili benzer terimler:

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam

Kapasitör : Elektrik devrelerinde Ic akımını küçültmek veya büyütmek için kullanılan kdevam

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam

Barajlı Santral : Türbinler için gerekli suyun baraj gölünden verilerek jeneratörlerle eledevam

Tek (Ana) Baralı Sistem : Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.devam

Enerji Kaynakları : Doğrudan, değiştirme ya da dönüştürme yoluyla yararlı enerji üreten tüm kayndevam