Şebeke Konfigürasyonu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Konfigürasyonu:
Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişik şebeke konfigürasyonları söz konusudur. Dallı (radyal) şebekelerde branşmanlar bir besleme noktasından çıkar ve besleme yalnız bir uçtan yapılır. Ring şebekelerde iletkenler kapalı bir halka oluşturur. Ağ (gözlü) şebekelerde ise iletkenler birçok noktadan birbirine bağlıdır ve besleme birden fazla noktadan yapılabilir.

Şebeke Konfigürasyonu ile ilgili benzer terimler:

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) : Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararldevam

Lisans : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tdevam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam

Enerjinin Kullanımı : Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.devam