Şebeke Konfigürasyonu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Konfigürasyonu:
Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişik şebeke konfigürasyonları söz konusudur. Dallı (radyal) şebekelerde branşmanlar bir besleme noktasından çıkar ve besleme yalnız bir uçtan yapılır. Ring şebekelerde iletkenler kapalı bir halka oluşturur. Ağ (gözlü) şebekelerde ise iletkenler birçok noktadan birbirine bağlıdır ve besleme birden fazla noktadan yapılabilir.

Şebeke Konfigürasyonu ile ilgili benzer terimler:

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

TRTF : Türkiye Radyo Televizyon Fonu.devam

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam

Baraj (Gövdesi) : Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervdevam

Santral İç İhtiyacı : Bir elektrik santralının ana transformatörler dahil, yardımcı ve ek tedevam

Trafo (Transformatör) : Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya ydevam