Şebeke Konfigürasyonu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Konfigürasyonu:
Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişik şebeke konfigürasyonları söz konusudur. Dallı (radyal) şebekelerde branşmanlar bir besleme noktasından çıkar ve besleme yalnız bir uçtan yapılır. Ring şebekelerde iletkenler kapalı bir halka oluşturur. Ağ (gözlü) şebekelerde ise iletkenler birçok noktadan birbirine bağlıdır ve besleme birden fazla noktadan yapılabilir.

Şebeke Konfigürasyonu ile ilgili benzer terimler:

İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS) : Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunladevam

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) : Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır.devam

Ana Kolon Hattı : Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk ddevam

Enerji Analizi : Özellikle bir endüstriyel sistem ya da diğer enerji kullanım sistemlerindedevam

Maliyete Esas Üretim : Net üretimdir. Yani ivme veren kuvvet, yardımcılar, yardımcı üretim yedevam

Marjinal İşletme Maliyeti : Verilen programlara bağlı olarak işletilmekte olan elektrik sisteminde (Ürdevam