Şebeke Konfigürasyonu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Konfigürasyonu:
Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişik şebeke konfigürasyonları söz konusudur. Dallı (radyal) şebekelerde branşmanlar bir besleme noktasından çıkar ve besleme yalnız bir uçtan yapılır. Ring şebekelerde iletkenler kapalı bir halka oluşturur. Ağ (gözlü) şebekelerde ise iletkenler birçok noktadan birbirine bağlıdır ve besleme birden fazla noktadan yapılabilir.

Şebeke Konfigürasyonu ile ilgili benzer terimler:

Reaktif Enerji Tarifesi : Sanayi, Ticarethane, Resmi Daire, Şantiye, Endüksiyon ve ark ocakları, devam

Motorin (Dizel Yakıtı) : Dizel tipi içten yanmalı motorlarda kullanılan sıvı hidrokarbon karışımıdevam

Bozucu Etki : Enerji Sisteminde ani olarak meydana gelen, bir üretim kaybından, yük devam

Ortak Birim : Çeşitli enerji biçimleri için kullanılan belirli birimlerin dönüştürüldüğü birdevam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam