Şebeke Kayıpları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Kayıpları:
Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrik enerjisi kayıplarıdır. Transformatörlerdeki kayıplar iletim ve dağıtım kayıpları kapsamında değerlendirilir.

Şebeke Kayıpları ile ilgili benzer terimler:

İşletmeye Amade Olma Faktörü : O ay için saat toplamından, o ay içindeki Bakım, Revizyon, Arıza için duruladevam

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı : Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama idevam

Yüksek Gerilim : 36kV'un üzerindeki gerilim.devam

Enerji Analizi : Özellikle bir endüstriyel sistem ya da diğer enerji kullanım sistemlerindedevam