Şebeke Kayıpları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Kayıpları:
Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrik enerjisi kayıplarıdır. Transformatörlerdeki kayıplar iletim ve dağıtım kayıpları kapsamında değerlendirilir.

Şebeke Kayıpları ile ilgili benzer terimler:

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam

Güvenilirlik (Reliability) : Elektrik üretim sisteminin tüketiciye kesintisiz olarak istenen miktardevam

Ekonometri : Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekodevam

İletken Madde : Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.devam

İnvertör İstasyonu : Doğru akımı, alternatif akıma çeviren elektrik tesisidir.devam