Şebeke Kayıpları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Kayıpları:
Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrik enerjisi kayıplarıdır. Transformatörlerdeki kayıplar iletim ve dağıtım kayıpları kapsamında değerlendirilir.

Şebeke Kayıpları ile ilgili benzer terimler:

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Lisans : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tdevam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam

Katran (Bitum) : Kolloid yapıda, kahverengiden siyaha kadar renklerde katı, yarı katı ydevam

Ekip Şefi : Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakdevam

Tek Terimli Tarife : (Basit Tarife)Yalnızca tüketilen elektrik enerjisi kilowatt-saat (kWh)devam