Şebeke İç Tüketimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke İç Tüketimi:
Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektrik enerjisi tüketimidir.

Şebeke İç Tüketimi ile ilgili benzer terimler:

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu : ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletidevam

Efektif Değer : Elektrik-Elektronik devrelerinde Akım ve Voltaj Dalgalarının Pik değerlerdevam

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam

Bir Gün : Bir ayın 30'da biri. Bir yılın (sene) 360'ta biri. 24 saat, 1440 dakikdevam