Şebeke İç Tüketimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke İç Tüketimi:
Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektrik enerjisi tüketimidir.

Şebeke İç Tüketimi ile ilgili benzer terimler:

Üretim Grubu Sınırları : Bir Üretim Grubunun, normal işletme koşullarında sağlayabileceği MW ve Mvar kdevam

Ortak Birim : Çeşitli enerji biçimleri için kullanılan belirli birimlerin dönüştürüldüğü birdevam

Motor : Diğer enerji biçimlerini mekanik enerjiye dönüştüren makina (ekipman)dır.devam

Enerji Üreticisi : İletim Sistemi ya da Dağıtım Şebekesine bağlı bir ya da birden fazla Üretim Grudevam

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Enerji Maliyet Oranı : Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliydevam