Şebeke İç Tüketimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke İç Tüketimi:
Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektrik enerjisi tüketimidir.

Şebeke İç Tüketimi ile ilgili benzer terimler:

Enerjinin Dönüştürülmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden devam

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri : a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdidevam

Emreamade : Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durudevam

Programlı İşletme Dışı Kalma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Temin : Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.devam

Hat : Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demidevam