Şebeke Genişletilmesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Genişletilmesi:
Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini karşılamak amacıyla mevcut üretim, iletim, dağıtım şebekesinde yapacağı genişletmedir.

Şebeke Genişletilmesi ile ilgili benzer terimler:

Yük : Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafdevam

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam

Yüksek Gerilim(YG) : Elektrik enerjisinin iletilmesinde kullanılan gerilime denir. Kilovoltdevam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS) : Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunladevam

Üreteç : Elektrik akımı üreten makine ve cihazlardır. Pil, akü, dinamo,alternatdevam