Şebeke Genişletilmesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Genişletilmesi:
Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini karşılamak amacıyla mevcut üretim, iletim, dağıtım şebekesinde yapacağı genişletmedir.

Şebeke Genişletilmesi ile ilgili benzer terimler:

Puant Tüketimi : Bir şebekedeki en yüksek enerji tüketimidir.devam

Sözleşme Gücü : Abonenin talebi üzerine çekeceği (tasdikli projesinde kabul edilen ve sözledevam

Kapasite : Bir üretim ünitesi veya santralın imalatçı tarafından belirtilen koşulladevam

Isıl Değer : Katı ve sıvı yakıtların 1 kg'nın, gaz yakıtların ise 1 m³ ünün, 0 C'dadevam

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) : Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.devam

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam