Şebeke Genişletilmesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Genişletilmesi:
Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini karşılamak amacıyla mevcut üretim, iletim, dağıtım şebekesinde yapacağı genişletmedir.

Şebeke Genişletilmesi ile ilgili benzer terimler:

Kurulu Güç (Brüt Güç) : Jeneratör çıkışında ölçülen elektrik gücüdür.devam

KÇGT Ünitesi : Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörüdevam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Enerji Alım Anlaşması (EAA) : Bir Enerji Üreticisi ile, merkezi alıcı rolü kapsamında MAMS arasındakidevam

Kablo : Enerji iletmeye yarayan ve genelde yeraltında kullanılan üzeri plastikdevam

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınadevam