Şebeke Genişletilmesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Genişletilmesi:
Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini karşılamak amacıyla mevcut üretim, iletim, dağıtım şebekesinde yapacağı genişletmedir.

Şebeke Genişletilmesi ile ilgili benzer terimler:

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ) : Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satandevam

Reaktif Enerji : Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVARh) ildevam