Şebeke Enerjisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Enerjisi:
Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) verilen enerjidir.

Şebeke Enerjisi ile ilgili benzer terimler:

Saatlik Ani Puant : 24 saatlik günün seçilen puant (gündüz, Akşam şeklinde) saatlerindeki 5'devam

Baz Yük Üretim Grubu : 24 Saatlik süre boyunca normal olarak sürekli işler durumunda olacak Ürdevam

Nükleer Reaktör : Kendi kendini besleyen zincirleme nükleer fisyon reaksiyonunu sürdürüldevam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Kumanda Salonu : Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur.devam

Yan Hizmetler Anlaşması (YHA) : MAMS ve/veya ESİ tarafından, kullanıcılardan yan hizmetlerin satın alındevam