Şebeke Enerjisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Enerjisi:
Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) verilen enerjidir.

Şebeke Enerjisi ile ilgili benzer terimler:

Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) : Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın tedevam

Çok Yakıtlı Santral : Ardarda veya çevrim halinde devamlı olarak birden fazla çeşit yakıt kullandevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Tek Alıcı : Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bidevam

Merkezi Yük Dağıtım (MYD) : ESİ tarafından Yük Dağıtımın programlanması ve gerçekleştirilmesi ve ilgili devam

Sistem Kullanıcısı : Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen devam