Şebeke Enerjisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Enerjisi:
Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) verilen enerjidir.

Şebeke Enerjisi ile ilgili benzer terimler:

Şebeke İç Tüketimi : Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektridevam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam

Yüksek Frekans Müdahalesi : Frekansa Duyarlı Mod içerisinde çalışmakta olan bir MYD dahil Üretim Grubundevam

Al : Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzedevam

Besleme Noktası : Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ildevam

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam