Şebeke Enerjisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Enerjisi:
Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) verilen enerjidir.

Şebeke Enerjisi ile ilgili benzer terimler:

Saatlik Ani Puant : 24 saatlik günün seçilen puant (gündüz, Akşam şeklinde) saatlerindeki 5'devam

Aktif Hasılat : Tüketilen enerjiden elde edilen hasılattır. (Güç bedeli hasılat hariç)devam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam

Üretim Fazlası Enerji : Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarınıdevam

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de devam

Kapasitör : Elektrik devrelerinde Ic akımını küçültmek veya büyütmek için kullanılan kdevam