Sayıp Dökme Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Sayıp Dökme:
Bir düşünceyi açık seçik biçimde anlatabilmek için niteliklerini, neden - sonuç ilişkilerini ayrıntılarıyla art arda sıralama işi.

Sayıp Dökme ile ilgili benzer terimler:

Mensure (Mensur Şiir) : Duygu, düşünce, yaşam ya da hayalleri şiir inceliğinde anlatan düzyazı tüdevam

Üstdil : Özellikle belirli bir alana özgü olan bir konuyu ya da o konuyu açıklamakdevam

Lirik : Duyguların coşkunluğuyla ilgili olan edebî ürünler.devam

Fecr-i Ati Edebiyatı : "Sanat şahsi ve mahremdir" ilkesinden yola çıkarak 1908'den sonra yayımldevam

Ozan : Kopuzla türkü söyleyen en eski Türk şairleri. Osmanlı döneminde halkı devam

Nihilizm : Hiççilik demektir. Hiç bir şeyin olamayacağı ve bilinemeyeceğini savunan öğretidir.devam