Sayıp Dökme Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Sayıp Dökme:
Bir düşünceyi açık seçik biçimde anlatabilmek için niteliklerini, neden - sonuç ilişkilerini ayrıntılarıyla art arda sıralama işi.

Sayıp Dökme ile ilgili benzer terimler:

Fonetik Sanatlar : Ses unsuruna dayanan sanatlar.devam

İç Kafiye : Bir dizenin içinde fazladan yapılan, nesirdeki karşılığı "seci" olan uyak.devam

Anakiklik : Tersinden okununca yine aynı anlamı veren söz ya da cümle. Örneğin; Anastadevam

Entonasyon : Cümlede heceler, kelimeler ve daha büyük anlamlı gruplar üzerindeki sedevam

Müstezat : Sözcük anlamı artmış,çoğalmış demektir. Edebiyat terimi olarak gazelin hdevam

İstidrâk : Anlamla ilgili sanatlardandır. Över gibi görünerek yerme ve yerer gibi devam