Sayıp Dökme Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Sayıp Dökme:
Bir düşünceyi açık seçik biçimde anlatabilmek için niteliklerini, neden - sonuç ilişkilerini ayrıntılarıyla art arda sıralama işi.

Sayıp Dökme ile ilgili benzer terimler:

Çağrışım : Sözcüklerin, düşüncelerin, hayallerin aralarında bulunan benzerlik, bidevam

Tecelli : Bildirme, görünme. Tasavvuf düşüncesine ve bu düşünüşü benimsemiş kimsdevam

Didaktik : Amacı bir şey öğretmek olan eser.devam

Epigraf : Bir yapının özelliklerini belirten ve genellikle bir plaka üzerine bindevam

Tuluat : 1- Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı; yerine, zamanına göre devam

Simgecilik : Şiirde gerçekçiliğin uygulayıcıları olan Parnasçıların tutumuna tepki olarak doğan devam