Sayıp Dökme Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Sayıp Dökme:
Bir düşünceyi açık seçik biçimde anlatabilmek için niteliklerini, neden - sonuç ilişkilerini ayrıntılarıyla art arda sıralama işi.

Sayıp Dökme ile ilgili benzer terimler:

Çevrikleme : Bir sözcükteki harflerin yerini değiştirerek elde edilen sözcüklerden herdevam

Söylem : Konuşan ya da yazan kişinin kullandığı, bir başlangıcı ve sonu bulunan, kdevam

Münakkahiyet : Gereksiz sözlerden arındırılmış özlü ifade, konuyu gerektiği kadar işlemedevam

Dandizm : Yapmacık üslup. Bu üslup sanatçıların taklit edilmemek amacıyla kullandıdevam

Halk Edebiyatı : Halk ozanlarının İslamiyetten önceki göçebe kültür döneminin geleneklerindevam

Ramazaniye : Giriş bölümünde ramazanı konu alan kaside.devam