Satıcı Piyasası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Satıcı Piyasası:
(Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu durumdur. Bu durumda koşul koşmada adil durum söz konusu olamaz.

Satıcı Piyasası ile ilgili benzer terimler:

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

Kullanım Süresi : Santralde bir yılda tüketilen (kWh) enerjinin, aynı yılda santralın uldevam

Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Dikey veya yatay entegre edilmiş yükümlülük.devam

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam

Doğal Enerji (Potansiyel Enerji) : Teknik ya da ekonomik kullanım imkanları dikkate alınmaksızın enerjinidevam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam