Şathiyat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Şathiyat:
Tekke edebiyatına özgü bir şiir biçimi. Allah'la senli benli, onunla söyleşircesine yazılan deyişlere verilen ad.

Şathiyat ile ilgili benzer terimler:

Kalb : Sözle ilgili sanatlardandır. Arap harflerine göre bir kelimenin harfledevam

Kullanmalık Metin : Günlük yaşamın her yerde ve her zaman karşılaşılan durumlarını değiştirmedevam

Yedekli Koşma : Doğu Anadolu ile Azeri alanına giren bölgelerde saz ozanlarının söyleyip devam

Örtmece : Doğrudan doğruya söylenmesi uygun olmayan bir olguyu, dümdüz anlatma ya da sdevam

İzlenimcilik : 19. yüzyıl sonlarında doğan; dış dünyanın bıraktığı etkileri, izlenimleri oldevam

İltizam : Şiirde kafiyeyi sağlayan ya da düzyazıda "seci" olarak kullanılan sözcüktedevam