Şathiyat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Şathiyat:
Tekke edebiyatına özgü bir şiir biçimi. Allah'la senli benli, onunla söyleşircesine yazılan deyişlere verilen ad.

Şathiyat ile ilgili benzer terimler:

Aydınlanma Dönemi : Avrupa'da XVII. Yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. Yüzyılın ilk çeyreğini kapsdevam

Basmakalıp : Çok kullanılan, hemen herkesçe bilinen sözlerin olduğu gibi kullanılması.devam

Asonas : Şiirde aynı ünlü harflerin tekrarlanmasıyla sağlanan uyumdur. Aynı aksanı devam

Bağfiil : Fiillerden oluşan, cümlede belirteç olarak kullanılan fiil soylu sözcük.devam

Fenafillâh : "Ölmeden önce ölmek" anlamına gelir. Tasavvuf inancına göre, evrende Tadevam

Tevhit : Divan şiirinde Allah'ın varlığını ve birliğini işleyen kaside türü.devam