Şathiyat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Şathiyat:
Tekke edebiyatına özgü bir şiir biçimi. Allah'la senli benli, onunla söyleşircesine yazılan deyişlere verilen ad.

Şathiyat ile ilgili benzer terimler:

Ana Fikir : Belirli bir konuda yazılmış eserlerin temelini oluşturan ve okuyucuya devam

Tahmis : Bir gazelin beyitlerine ücer mısra eklenerek oluşturulan şiir.devam

Nesir : Düz yazı.devam

Didaktik : Amacı bir şey öğretmek olan eser.devam

Siyasetname : Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser.devam

Tecâhül-i Arif : Anlamla ilgili sanatlardandır. Bilinen bir gerçeği, bilmez görünerek söydevam