Şathiyat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Şathiyat:
Tekke edebiyatına özgü bir şiir biçimi. Allah'la senli benli, onunla söyleşircesine yazılan deyişlere verilen ad.

Şathiyat ile ilgili benzer terimler:

Örnekleme : Sözlü ya da yazılı anlatımda öne sürülen bir savı, bir görüş veya düşüdevam

Devr Ya Da Devir : Tasavvufa göre, yaratılış (madde) ve sona eriş (mead) arasındaki safhadevam

Özetleme : Konuşulanların anlatılanların ya da okunanların ayrıntısız bir biçimde, devam

Mukabele : Aralarında tezat ve karşıtlık bulunan kelime, tamlama ve sözleri birardevam

Prolog : Ön deyiş.devam

Eğretileme (İstiare) : Bir benzetmede benzeyen veya benzetilenden biriyle yapılan söz sanatı.devam