Santral İç Tüketimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Santral İç Tüketimi:
Santral yardımcı ve ek tesislerinin (transformatör kayıpları dahil) elektrik enerjisi tüketimidir. (Şebekeye verilmeyen enerjidir.)

Santral İç Tüketimi ile ilgili benzer terimler:

Fider : Bir merkezin barasından bir müşteri ya da müşteriler grubuna enerji ildevam

Talep : Müşterilerin Aktif ve/veya Reaktif Enerji talepleri.devam

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam

Rafineri Gazları : Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz üründevam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam

Zone : Mesafe koruma rölelerine ait etkin koruma yapabildiği bölge demektir. Zondevam