Santral İç Tüketimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Santral İç Tüketimi:
Santral yardımcı ve ek tesislerinin (transformatör kayıpları dahil) elektrik enerjisi tüketimidir. (Şebekeye verilmeyen enerjidir.)

Santral İç Tüketimi ile ilgili benzer terimler:

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam

Enerji Tüketimi (Energy consumption) : Müşteriye teslim edilen enerji.devam

Enerjinin Değiştirilmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yenidendevam