Santral İç Tüketimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Santral İç Tüketimi:
Santral yardımcı ve ek tesislerinin (transformatör kayıpları dahil) elektrik enerjisi tüketimidir. (Şebekeye verilmeyen enerjidir.)

Santral İç Tüketimi ile ilgili benzer terimler:

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam

Global Tüketim : Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim devam

Kurulu Güç : Kullanım yerindeki kurulu makina, motor, cihaz ve elektrikli aletler idevam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasınındevam

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam