Santral İç İhtiyacı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Santral İç İhtiyacı:
Bir elektrik santralının ana transformatörler dahil, yardımcı ve ek tesislerine tahsis edilen elektrik gücüdür.

Santral İç İhtiyacı ile ilgili benzer terimler:

Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Dikey veya yatay entegre edilmiş yükümlülük.devam

Kesici Kabin : Bir elektrik sisteminin/şebekesinin hatlarını ya da dağıtım tesislerini sdevam

Ekonometri : Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekodevam

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

EİH : Enerji İletim Hatları.devam

Yüksek Frekans Müdahalesi : Frekansa Duyarlı Mod içerisinde çalışmakta olan bir MYD dahil Üretim Grubundevam