Santral İç İhtiyacı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Santral İç İhtiyacı:
Bir elektrik santralının ana transformatörler dahil, yardımcı ve ek tesislerine tahsis edilen elektrik gücüdür.

Santral İç İhtiyacı ile ilgili benzer terimler:

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam

GWh : Milyon kwhdevam

Birincil (Primer) Enerji : Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir.devam

Enterkonnekte Taraflar : TUISO ile arasında Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması olan şirketledevam

Emreamade : Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durudevam