Santral Enerji Kapasitesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Santral Enerji Kapasitesi:
Belirli bir süredeki debilerin toplamının, en uygun koşullarda bir santrala üretim olanağı sağlayan maksimum hidro-elektrik enerji miktarıdır.

Santral Enerji Kapasitesi ile ilgili benzer terimler:

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN) : İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan oldevam

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

(Tam) Kısa Devre Akımı (Solid short circuit current) : Normal işletme şartlarında potansiyelleri farklı olan gerilimli iletkedevam

Puant Tarifesi : Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde devam

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam