Salınımlı Yörünge Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Salınımlı Yörünge:
Jeosenkron uyduların açısal hızları Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki açısal hıza eşit olduğundan yeryüzündeki kapsama alanları sabittir ve bu uyduların yer yüzeyinden uzaklığı 35786,4 km?dir. İdealde uydunun bu konumunu koruması beklenirken, Güneş'in, Ay'ın ve diğer gök cisimlerinin çekim etkisi, Dünya'nın şeklinin tam yuvarlak ve homojen olmaması, Güneş ışınlarının itme etkisi gibi sebeplerden dolayı uydunun enlemi (ekvatoru referans alarak), gün içinde ± i (inclination) aralığında dalgalanmakta, boylam değeri ise ?eccentricity? (yörüngenin elipslik oranını gösteren parametre) ile orantılı olarak gün içinde salınmaktadır. Jeosenkron bir uydunun ömrü uydu işletmecilerinin de benimsemiş olduğu bir strateji olarak salınımlı (inclined) yörüngede çalıştırmak suretiyle uzatılabilir. Bu durumda periyodik olarak gerçekleştirilen manevralardan Kuzey manevraları artık yapılmayacak ve doğal artış eğilimi olan ?inclination? açısı serbest bırakılarak uydu ?inclined? yörüngede kontrol edillecektir. Fakat, bu durumda uydu haberleşme sistemleri uydunun boylam ve enlemdeki değişimlerine karşı çok hassas olduğu için uydudan gönderilen sinyaller ancak izleme (tracking) üniteleri olan antenler tarafından alınabilecektir.

Salınımlı Yörünge ile ilgili benzer terimler:

IRD (İntegrated Receiver Decoder) : Uydu sinyallerini almaya ve işlemeye yarayan cihaz. Çıkışında video mondevam

Demand-Assigned Multiple Access (DAMA) : Birden fazla kullanıcın aynı kanalı ihtiyacı oldukça kullanması mantığı.devam

Codec : Coder/Decoder cihazları için dijital iletişim tekniği.devam

Digital-To-Analog Converter (D/A) : Sayısal bir işareti sürekli analog bir işarete dönüştüren devre veya sdevam

Headend : Uydulardan ve diğer kaynaklardan gelen sinyallerin sisteme verildiği bir kabdevam

Antenna Efficiency : Antene gelen elektromanyetik enerjinin anten tarafından toplanan kısmıdevam