Salınımlı Yörünge Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Salınımlı Yörünge:
Jeosenkron uyduların açısal hızları Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki açısal hıza eşit olduğundan yeryüzündeki kapsama alanları sabittir ve bu uyduların yer yüzeyinden uzaklığı 35786,4 km?dir. İdealde uydunun bu konumunu koruması beklenirken, Güneş'in, Ay'ın ve diğer gök cisimlerinin çekim etkisi, Dünya'nın şeklinin tam yuvarlak ve homojen olmaması, Güneş ışınlarının itme etkisi gibi sebeplerden dolayı uydunun enlemi (ekvatoru referans alarak), gün içinde ± i (inclination) aralığında dalgalanmakta, boylam değeri ise ?eccentricity? (yörüngenin elipslik oranını gösteren parametre) ile orantılı olarak gün içinde salınmaktadır. Jeosenkron bir uydunun ömrü uydu işletmecilerinin de benimsemiş olduğu bir strateji olarak salınımlı (inclined) yörüngede çalıştırmak suretiyle uzatılabilir. Bu durumda periyodik olarak gerçekleştirilen manevralardan Kuzey manevraları artık yapılmayacak ve doğal artış eğilimi olan ?inclination? açısı serbest bırakılarak uydu ?inclined? yörüngede kontrol edillecektir. Fakat, bu durumda uydu haberleşme sistemleri uydunun boylam ve enlemdeki değişimlerine karşı çok hassas olduğu için uydudan gönderilen sinyaller ancak izleme (tracking) üniteleri olan antenler tarafından alınabilecektir.

Salınımlı Yörünge ile ilgili benzer terimler:

Packet Data : Depolanan bilgilerin ?paket? denilen farklı birimler halinde gönderilmdevam

Bit Error Rate : Bit Hata Oranı; bir mesaj dizinindeki bitlerin hatalı mesajlara oranı devam

Azimuth : Gerçek Kuzeye göre yatay açı anlamına gelmektedir. Yatay doğrultuda uydu antedevam

Despun : Uydudaki antenin yeryüzüne dönük durmasını sağlayan yönlendirme.devam

FSS : İngilizce "Fixed Satellite Service" kelimelerinin baş harflerinin kısaldevam

Common Interface (CI) : Modül takılabilir anlamına gelen Common Interface kelimelerinin kısaltdevam