Salınımlı Yörünge Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Salınımlı Yörünge:
Jeosenkron uyduların açısal hızları Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki açısal hıza eşit olduğundan yeryüzündeki kapsama alanları sabittir ve bu uyduların yer yüzeyinden uzaklığı 35786,4 km?dir. İdealde uydunun bu konumunu koruması beklenirken, Güneş'in, Ay'ın ve diğer gök cisimlerinin çekim etkisi, Dünya'nın şeklinin tam yuvarlak ve homojen olmaması, Güneş ışınlarının itme etkisi gibi sebeplerden dolayı uydunun enlemi (ekvatoru referans alarak), gün içinde ± i (inclination) aralığında dalgalanmakta, boylam değeri ise ?eccentricity? (yörüngenin elipslik oranını gösteren parametre) ile orantılı olarak gün içinde salınmaktadır. Jeosenkron bir uydunun ömrü uydu işletmecilerinin de benimsemiş olduğu bir strateji olarak salınımlı (inclined) yörüngede çalıştırmak suretiyle uzatılabilir. Bu durumda periyodik olarak gerçekleştirilen manevralardan Kuzey manevraları artık yapılmayacak ve doğal artış eğilimi olan ?inclination? açısı serbest bırakılarak uydu ?inclined? yörüngede kontrol edillecektir. Fakat, bu durumda uydu haberleşme sistemleri uydunun boylam ve enlemdeki değişimlerine karşı çok hassas olduğu için uydudan gönderilen sinyaller ancak izleme (tracking) üniteleri olan antenler tarafından alınabilecektir.

Salınımlı Yörünge ile ilgili benzer terimler:

Digital : Bilgilerin ikili sayılara dönüştürülüp depolanması, gönderilmesine ilidevam

Audio Visual (AV) : TV ve sesin tüm yönleriyle ilgili görsel-işitsel cihazlar.devam

Feedhorn : Uydu sisteminin anten tarafından yansıtılan sinyalleri toplayıp odakladevam

Geostationary : Yeryüzü sabit uydular. Yörüngede salınımsız olarak duran sabit uydulardevam

Footprint : Bir uyduya ait verici antenin yeterli güçte yayın yaptığı yeryüzü alanı. Uydevam

Coverage : Kapsama; haberleşme uydularının sinyal kapsama alanları. GSM altyapısıdevam