Sahne Kopyası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Sahne Kopyası:
Basılı bir dramanın daha pratik ve daha uzuz tek sayısı olması nedeniyle, tiyatro yayın evi tarafında henüz basılmamış veya sunulan metin içinde yayınlanmamış olan bir eserin sahne içi kopyalanmış metni. Sahne kopyaları tiyatrolara düzenli biçimde sunuş amacıyla gönderilir ve bunlar provalarda kullanılır.

Sahne Kopyası ile ilgili benzer terimler:

Mezzetino : Commedia dell'arte 'de giysisi kırmızı beyaz kurdelelerle süslü uşak tdevam

Oyuncu Aynası : Yüzü, başın arkasını ve her iki profili gösteren iki kanatlı, kanatlardevam

Anti Tiyatro : Kabul edilmiş ve bilinen tiyatro kurallarının her yönden dışına çıkan vedevam

Deney Tiyatrosu : Sahne üzerinde yeni denemelerde bulunan ve sahne plastiği açısından yeni tidevam

Vodvil : 1- Bir çeşit komedi. Türkülü tiyatro. Operakomik bundan türemiştir. Bugüdevam

Anarşi Tiyatrosu : Fransada komün' ün 1881 de dağılması sonrasında, birinci dünya savaşı'na devam