Sahne Kopyası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Sahne Kopyası:
Basılı bir dramanın daha pratik ve daha uzuz tek sayısı olması nedeniyle, tiyatro yayın evi tarafında henüz basılmamış veya sunulan metin içinde yayınlanmamış olan bir eserin sahne içi kopyalanmış metni. Sahne kopyaları tiyatrolara düzenli biçimde sunuş amacıyla gönderilir ve bunlar provalarda kullanılır.

Sahne Kopyası ile ilgili benzer terimler:

Fars : Olayların örgüsü daha çok halk zevkini okşayan, basit, hareketli komedi.devam

Tuluat Tiyatrosu : Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağına göre oyuncuların yakıştıdevam

Belediye Tiyatrosu : Belediyeden ödenek alarak çalışan ve belediye hizmetlerinden birini göredevam

Temsil : Bir tiyatro eserinin oynanması.devam

Ara Dansı : Bir büyük oyunun bölüm aralarında kısa danslı skeç yada salt dans.devam

Denyo : Orta Oyunu'nda budala tipi.Denilo da denir. Yaygaracı, acıma duygusuyldevam