Sahne Kopyası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Sahne Kopyası:
Basılı bir dramanın daha pratik ve daha uzuz tek sayısı olması nedeniyle, tiyatro yayın evi tarafında henüz basılmamış veya sunulan metin içinde yayınlanmamış olan bir eserin sahne içi kopyalanmış metni. Sahne kopyaları tiyatrolara düzenli biçimde sunuş amacıyla gönderilir ve bunlar provalarda kullanılır.

Sahne Kopyası ile ilgili benzer terimler:

Tarihsel Komedya : Konusu tarihten alınmış komedya türü.devam

Oyun Sanatbilimi : Tiyatro tarihçisi, incelemecisi ve kuramcılarının oyun metni üzerindeki devam

Perde : 1. Tiyatro eserinde bir perdenin açılmasından kapanmasına kadar geçen bölüdevam

Oyun Sanatı Uzmanı : Oyun sanatını ve uygulayışını bilen kimse. XVIII. yüzyılda,Alman yazardevam

Orta : Orta Oyunu'nun oynandığı alan. Uzunluğu 30 arşın ( 20 metre ), genişliği 20 arşdevam

Opera : 1. Ses, bale, koro ve orkestra müziğinden oluşan sahne eseri. 2. Bütündevam