Sahne Düzeni Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Sahne Düzeni:
Sahnedeki ışık, dekor ve efekti düzenleme işi.

Sahne Düzeni ile ilgili benzer terimler:

Maket : Tiyatroda dekor taslağı.devam

İmge Tiyatrosu : Sahne tasarımcısı Robert Wilson'un imgelere dayanan,sahne plastiği ve ışıdevam

Diyonizya : Tanrı Dionizos adına kutlanan törenlere verilen ad. Bunlar üç çeşitti; devam

Dekor : 1- Tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanıdevam

Mayıs Oyunları : Dinsel bolluk törenlerin kaynaklanan gösterilerdeki oyun. Bunlara; hasdevam

Comedia : İspanyolcada, tam uzunlukta 'oyun' anlamında kullanılmıştır. XVII.yüzyıdevam