Saha Koşullarına Bağlı Kapasite Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Saha Koşullarına Bağlı Kapasite:
Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve saha koşullarına göre ayarlanmış Kapasitesi (Gaz Türbinlerinin zamana bağlı eskimesi durumu dahil olmak üzere).

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite ile ilgili benzer terimler:

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınadevam

Konvertör İstasyonu : Belirli bir elektrik formu ya da frekansını istenen diğer bir form ya da devam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

Ani Puant : Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en büdevam