Saha Koşullarına Bağlı Kapasite Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Saha Koşullarına Bağlı Kapasite:
Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve saha koşullarına göre ayarlanmış Kapasitesi (Gaz Türbinlerinin zamana bağlı eskimesi durumu dahil olmak üzere).

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite ile ilgili benzer terimler:

Emre Amade Kapasite : Üretim grubunun ESİ'ye sunulabilecek durumdaki Aktif Güç Kapasitesidir (MWdevam

Emreamade : Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durudevam

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam

Yardımcı Hizmetler : Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.devam

Cihaz : Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.devam

Yüksek Gerilim(YG) : Elektrik enerjisinin iletilmesinde kullanılan gerilime denir. Kilovoltdevam