Saha Koşullarına Bağlı Kapasite Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Saha Koşullarına Bağlı Kapasite:
Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve saha koşullarına göre ayarlanmış Kapasitesi (Gaz Türbinlerinin zamana bağlı eskimesi durumu dahil olmak üzere).

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite ile ilgili benzer terimler:

EDF : Fransız Elektrik Kurumu.devam

Cihaz : Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.devam

Şebeke : Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da devam

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Nihai Enerji Tüketimi : Nihai tüketicilerle her çeşit enerji amacıyla tüketilen enerji miktarlardevam