Saha Koşullarına Bağlı Kapasite Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Saha Koşullarına Bağlı Kapasite:
Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve saha koşullarına göre ayarlanmış Kapasitesi (Gaz Türbinlerinin zamana bağlı eskimesi durumu dahil olmak üzere).

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite ile ilgili benzer terimler:

Tüketim Denetimi : Özel ölçme gereçleri (ısı ve özel tarifeli puant tüketimini belirleyen sayadevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Kullanıcı : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Sdevam

Ekserji : Enerjinin dönüşebilirliğinin ölçümünü ifade eder. Belirli termodinamik koşudevam

Elektrik Tesisleri : Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), devam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam