Sabit Ücret Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sabit Ücret:
Abonelerin enerjiyi marjinal maliyete eşit fiyatla satın almaları ve kurumun gelir gereksiniminin tamamının karşılanması için diğer satış gelirleriyle birlikte tahsil edilmek üzere her aboneye uygulanan bir bedeldir.

Sabit Ücret ile ilgili benzer terimler:

Bağımsız Üretici : (a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımıdevam

Üretim Santralı : İlgili yardımcı ekipman, yakıt, depo, stoklar ve İletim ya da Dağıtım Şebekedevam

Santral İç Tüketimi : Santral yardımcı ve ek tesislerinin (transformatör kayıpları dahil) eldevam

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Global Tüketim : Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim devam

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam