Sabit Ücret Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sabit Ücret:
Abonelerin enerjiyi marjinal maliyete eşit fiyatla satın almaları ve kurumun gelir gereksiniminin tamamının karşılanması için diğer satış gelirleriyle birlikte tahsil edilmek üzere her aboneye uygulanan bir bedeldir.

Sabit Ücret ile ilgili benzer terimler:

Faydasızlık (Unavailability) : Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.devam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Şebeke Konfigürasyonu : Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişikdevam

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam