Sabit Ücret Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sabit Ücret:
Abonelerin enerjiyi marjinal maliyete eşit fiyatla satın almaları ve kurumun gelir gereksiniminin tamamının karşılanması için diğer satış gelirleriyle birlikte tahsil edilmek üzere her aboneye uygulanan bir bedeldir.

Sabit Ücret ile ilgili benzer terimler:

By-Pass (Baypaslı) Sistem : Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Redevam

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam

Enerji Rezervleri : Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammdevam

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) : Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararldevam

Kapasite : Bir üretim ünitesi veya santralın imalatçı tarafından belirtilen koşulladevam