Saatlik Ani Puant Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Saatlik Ani Puant:
24 saatlik günün seçilen puant (gündüz, Akşam şeklinde) saatlerindeki 5'er veya 10'ar dk. lık güçlerinin en büyük değeridir. Birimi kW. tır.

Saatlik Ani Puant ile ilgili benzer terimler:

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ) : Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satandevam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam

Enerji Analizi : Özellikle bir endüstriyel sistem ya da diğer enerji kullanım sistemlerindedevam

Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği : Bir Üretim Grubunun, kendi dışındaki enerji kaynaklarından faydalanmaksdevam