Saatlik Ani Puant Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Saatlik Ani Puant:
24 saatlik günün seçilen puant (gündüz, Akşam şeklinde) saatlerindeki 5'er veya 10'ar dk. lık güçlerinin en büyük değeridir. Birimi kW. tır.

Saatlik Ani Puant ile ilgili benzer terimler:

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam

Ekserji : Enerjinin dönüşebilirliğinin ölçümünü ifade eder. Belirli termodinamik koşudevam

Enterkonnekte Taraflar : TUISO ile arasında Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması olan şirketledevam

Isı Sarfiyatı (Oranı) : Santralde tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam

Ekonometri : Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekodevam