Saatlik Ani Puant Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Saatlik Ani Puant:
24 saatlik günün seçilen puant (gündüz, Akşam şeklinde) saatlerindeki 5'er veya 10'ar dk. lık güçlerinin en büyük değeridir. Birimi kW. tır.

Saatlik Ani Puant ile ilgili benzer terimler:

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam

Nihai Tüketici : Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.devam

Ayırıcı : Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

YİD : Yap İşlet Devret.devam

İşletme Amaçlı Ölçüm : Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistdevam

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam