Ruznameci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ruznameci:
Günlük defterleri kaleme alan kişi. / İnşaat masraflarının günlük hesabını tutan muhasebeci.

Ruznameci ile ilgili benzer terimler:

Han/Kervansaray : Orta Çağ'da ticaret yolları üzerinde belirli aralıklarla yapılmış olan kondevam

Yeniçeri Ağası : Yeniçeri ocağının komutanı.devam

Alay Sancağı : Alay sancağı iki anlama gelmekteydi. Birincisi, bir alaya mahsus olan sandevam

Ağa : Eskiden yüksek mevki sahipleri hakkında kullanılan bir tabirdi. Bilhasdevam

Tersane Çavuşu : Gemi yapılan yerin işçi başı.devam

Ayan : Osmanlı Devletinde bir bölgenin ileri gelenleri, eşraf, toprak ağası.devam