Rüsumat İdaresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Rüsumat İdaresi:
Osmanlıda vergi dairesi.

Rüsumat İdaresi ile ilgili benzer terimler:

Tevhit : Allah'ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma. Tek tanrıcılık. Bdevam

Manevra : Silahlı kuvvetler terimi olarak tatbikat.devam

Lokal : Yöresel, mahalli, yerel.devam

Asimilasyon : İki veya daha fazla sayıda toplum ya da grubun kültürlerinin giderek büdevam

Hurafe : Dine sonradan girmiş yanlış inanç.devam

Tatbikat : Asker birliklerini savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılan devam