Rüsumat İdaresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Rüsumat İdaresi:
Osmanlıda vergi dairesi.

Rüsumat İdaresi ile ilgili benzer terimler:

İnfial : 1- İçerleme, gücenme, kırılma. 2- Bir şeyden etkilenmek, çok öfkelenmedevam

Statükocu : Süregelen durumu korumaya meyilli olan. Değişime direnen.devam

Reform : 1- Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurumları, bazı prensip ve şekidevam

Tezahür : Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma. Belirti.devam

Strateji : 1- Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen polidevam

Stratejik : 1- Askerî bir görüş açısının önemini belirten, savaşı doğrudan doğruya ilgilendidevam