Röle Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Denizcilik Terimi Olarak Role:
Gemide olması muhtemel değişik durumlara veya tehlikelere zamanında ve yerinde müdahale etmek maksadıyle personele verilen değişik görevler. 

Elektrik Terimi Olarak Röle:
Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve Aşır/düşük frekans gibi durumlarda kesicilere açma kumandası veren cihazdır.

Röle ile ilgili benzer terimler:

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

Temin Güvenliği : Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin gdevam

Sigorta : Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.devam

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri : a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdidevam

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) : TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminindevam

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam