Ritim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Ritim:
1- Şiirde, hecelerdeki vurgu, uzunluk, kısalık, kalınlık, incelik, yükseklik gibi ses özelliklerinin ve duraklarının düzenli bir şekilde tekrarlanmasından doğan uyum.

2- Şiirde hecelerin vurgu, uzunluk, yükseklik gibi ses özelliklerinin, durakların düzenli biçimde yinelenmesinden doğan ses uyarlığı.

Müzik-Dans Terimi Olarak Ritim:
Seslerin belirli bir süre içerisinde ahenkli ve düzenli sıralanmasını sağlayan unsurdur. En geniş anlamıyla, müziğin zaman içinde akışına denir. Tartım. Güçlü ve güçsüz vuruşların düzenli aralıklarla yinelenmesi. Bu yinelenmenin bir kalıp halindeki oluşumu, ölçüyü yaratır.

Ritim aslında sadece müziğe has bir şey değil, doğada ve evrende var olan bir olgudur. Kalp atışı, gece ve gündüzün hiç durmadan birbirini izlemesi, nefes alış-verişi buna örnektir. Müzikte ise, vuruşlar bir araya geldiğinde gruplanır, vurgu aldığı vuruşa göre, ikili ya da üçlü gruplar oluşturur.

Müzikte Basit Ritimler
Örnek : 2/4 , 3/4 , 4/4 (C) şeklinde gösterilirler.

Müzikte Bileşik Ritimler;Basit Ritimlerin birbirine eklenmesiyle oluşurlar.
Örnek: 5/8 , 6/8 , 7/8 , 8/8 , 9/8

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Ritim:
Zamanlama ve zamanlama içerisinde doğru olanı yapma. Uyum.

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Ritim:
Bir desenin, dokunun veya rengin, mekanın birden fazla köşesinde kullanılmasını ifade eder.

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Ritim:
Şiirde hecelerin vurgu, uzunluk, yükseklik gibi ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde yinelenmesinden doğan ses uyarlığı.

Tiyatro Terimi Olarak Ritim:
Olayların düzenli aralıklar tekrarlanması niteliği.

Ritim ile ilgili benzer terimler:

Devrimci Tiyatro : Devrimci dramaturji uygulayan tiyatro eylemi. 1920-30 yıllarında Almandevam

Antik Tragedya : İ.Ö VI. yüzyılda yunanlı Thespis ile başlayan ve İ.S. I. yüzyılda Latin Sdevam

Durak Yöntemi : Tiyatro yapıtının, sürekli gelişimi sağlayan bölümlere değil, kendi başına, devam

Durum Komedyası : Gülünç olanı karakterden değil, durumlardan geliştiren komedya biçimi. Nesneldevam

Meydancı : Anadolu köy oyunlarında oyunları düzenleyenlere verilen adlardan biri.devam

Varoluşçu Tiyatro : İnsanı evrenin merkezine koyan, idealist dünya görüşüyle dışa ve kendindevam