Ring (Halka) Şebeke Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ring (Halka) Şebeke:
Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya döndüğü şebeke ya da şebeke bölümüdür.

Ring (Halka) Şebeke ile ilgili benzer terimler:

Küçük İzole Sistem : 1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'indedevam

Baz Yük (Based load ) : Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük.devam

Birincil Enerji Üretimi : Doğal kaynaklardan enerji sağlanması ve daha kapsamlı olarak, belirli türetidevam

Termik Santral : Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin edevam

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de devam

Enerji Alım Anlaşması (EAA) : Bir Enerji Üreticisi ile, merkezi alıcı rolü kapsamında MAMS arasındakidevam