Ring (Halka) Şebeke Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ring (Halka) Şebeke:
Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya döndüğü şebeke ya da şebeke bölümüdür.

Ring (Halka) Şebeke ile ilgili benzer terimler:

Tesis : Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, devam

İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji) : Primer enerjinin ya da diğer sekonder enerji biçimindeki enerjilerin dönüştdevam

Aşırı Akım (Overcurrent) : Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirdevam

Üretilen Brüt Enerji : Jenaratör çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç tüketim dahil).devam

Lisans : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tdevam

İletim : Elektriğin nihai tüketiciye veya dağıtıcılara ulaştırılması amacıyla yüksek devam