Ring (Halka) Şebeke Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ring (Halka) Şebeke:
Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya döndüğü şebeke ya da şebeke bölümüdür.

Ring (Halka) Şebeke ile ilgili benzer terimler:

Alçak Gerilim (AG) : Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerdevam

Anma Gerilim : (Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümüdevam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

Büyük Tüketici : Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda endevam

Ayırıcı : Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam