Renk Ölçeği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Renk Ölçeği:
Bir yıldızın iki farklı dalgaboyunda ölçülen parlaklıklarının farkı. Bu fark yıldızın renginin ve sıcaklığının ölçüsüdür.

Renk Ölçeği ile ilgili benzer terimler:

Ay Kenarı : Görünen Ay tekerini sınırlayan dairesel çizgi.devam

Astronomik Birim (AB) : Güneş'in merkeziyle, Dünya'nın merkezi arasındaki ortalama uzaklık 1 Adevam

Düğüm Noktası : Yörünge hareketi yapan bir gökcismine ait yörüngenin ekliptiği veya yöründevam

Messier : (Charles Messier) 18 yüzyılda yaşamış Fransız gökbilimci.devam

Yer Eşleği : Yerin merkezinden geçen ve dönme eksenine dik olan düzlemin yeryüzü ile devam

Kontrast : Elde edilen görüntünün daha net ve daha parlak olmasıdır. Kontrastın idevam