Rektesansiyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Rektesansiyon:
Gökyüzünde bir noktadan geçen boylam dairesinin, gök ekvatorunu kestiği noktanın ilkbahar noktasına açısal uzaklığı. Sağ açıklık.

Rektesansiyon ile ilgili benzer terimler:

Göktaşı : Uzaydan dünya atmosferine düşen yabancı cisimdir.devam

Radyal Hız : Dikine hız; Herhangi bir gökcisminin uzay hızının, yada bir çift yıldızıdevam

Alaca Gök : Gün battıktan sonra alaca karanlığa bürünmüş olan gök.devam

Yörünge Düzlemi : Yörüngenin daire, elips, parabol, hiperbol gibi bir düzlem çizgisi olmasdevam

Gök Uçlağı : Dünya dönme ekseninin gök küresini deldiği nokta. Örneğin, gök kuzey uçlağı (gök kdevam

Fotoelektrik Olayı : Işığa duyarlı bir yüzeye fotonlarla vurarak oradan elektron sökme olayı.devam