Rektesansiyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Rektesansiyon:
Gökyüzünde bir noktadan geçen boylam dairesinin, gök ekvatorunu kestiği noktanın ilkbahar noktasına açısal uzaklığı. Sağ açıklık.

Rektesansiyon ile ilgili benzer terimler:

Ayrıklık : Bir konik (elips, daire, parabol, hiperbol) üzerinde devinen bir cismidevam

Aydınlatma Gücü : 1- Işınım yapan bir cismin tüm yüzeyinden uzaya birim zamanda yaydığı ışıdevam

Astronomi Uyduları : Astronomi uyduları, uzayda seyreden büyük teleskoplardır. Yörüngesi Düdevam

Zaman Uğraşı : Zamanı belirleme, saklama ve doğru zaman yayınlama işi.devam

Uzay Sondaları : Bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için ona gönderilen; yakınındevam

Gök Ekvatoru : Yerin ekvator düzleminin gökküresi ile arakesiti. Gökekvatorunda dik adevam