Referans Süresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Referans Süresi:
Değerlendirmede esas alınan toplam süredir; emreamadelik (sa+dk) ile işletme dışı kalma (sa+dk) süreleri toplamıdır.

Referans Süresi ile ilgili benzer terimler:

Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi) : Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan trandevam

Yan Hizmetler : Üretim Santralleri açısından, elektrik üretiminin dışında sağlanan hizmetlerdevam

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

EİH : Enerji İletim Hatları.devam

İkincil Enerji Girdisi : İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir.devam

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam