Reaktif Güç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Reaktif Güç:
Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş görmeyen güçtür. Kilovar (kVAR) birimi ile ölçülür.

Reaktif Güç ile ilgili benzer terimler:

Hidroelektrik Santral : Suyun yerçekimine bağlı potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürdevam

Enerji Öntahmini : Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek devam

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam

TWh : (Teta-Watt-Saat) Milyar kwh.devam

Trafo (Transformatör) : Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya ydevam