Reaktif Güç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Reaktif Güç:
Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş görmeyen güçtür. Kilovar (kVAR) birimi ile ölçülür.

Reaktif Güç ile ilgili benzer terimler:

Enerjinin Değiştirilmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yenidendevam

Enerji Politikası : Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal devam

Reaktif Enerji Tarifesi : Sanayi, Ticarethane, Resmi Daire, Şantiye, Endüksiyon ve ark ocakları, devam

Global Tüketim : Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim devam

Anahtar (Şalter) : Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar.devam

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam