Reaktif Enerji Tarifesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Reaktif Enerji Tarifesi:
Sanayi, Ticarethane, Resmi Daire, Şantiye, Endüksiyon ve ark ocakları, içme ve kullanma suyu, geçici abonelerin çektiği aktif enerjinin 0,5 katından daha fazla reaktif enerji çekmesi halinde çekilen reaktif enerjinin tamamı bu tarifeden fiyatlandırılır.

Reaktif Enerji Tarifesi ile ilgili benzer terimler:

İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji) : Primer enerjinin ya da diğer sekonder enerji biçimindeki enerjilerin dönüştdevam

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam

Aktif Enerji : Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile idevam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

Enerji (Energy) : 1- Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Elektrik enerjisi, atom enerjisdevam