Reaktif Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Reaktif Enerji:
Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVARh) ile ifade edilir.

Reaktif Enerji ile ilgili benzer terimler:

Anma Gerilim : (Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümüdevam

Enerji Yoğunluğu : GSMH başına tüketilen enerji.devam

Bir Gün : Bir ayın 30'da biri. Bir yılın (sene) 360'ta biri. 24 saat, 1440 dakikdevam

Yedek Besleme Sistemi : (Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal bdevam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam