Rafineri Gazları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Rafineri Gazları:
Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz ürünleridir. (Çeşitli oranlarda; serbest hidrojen, azot, bazen kükürtlü hidrojen, C3'den C4'e kadar hidrokarbonlar).

Rafineri Gazları ile ilgili benzer terimler:

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam

EF : Enerji Fonu.devam

Yan Hizmetler : Üretim Santralleri açısından, elektrik üretiminin dışında sağlanan hizmetlerdevam

Enerji (Energy) : 1- Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Elektrik enerjisi, atom enerjisdevam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Besleme Noktası : Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ildevam