Radyal Şebeke Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Radyal Şebeke:
Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bölümüdür.

Radyal Şebeke ile ilgili benzer terimler:

Santral İç İhtiyacı : Bir elektrik santralının ana transformatörler dahil, yardımcı ve ek tedevam

Kavitasyon : Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcdevam

By-Pass (Baypaslı) Sistem : Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Redevam

Emreamade : Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durudevam

Enerji Yatırımı : Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdevam

EİH : Enerji İletim Hatları.devam