Radyal Şebeke Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Radyal Şebeke:
Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bölümüdür.

Radyal Şebeke ile ilgili benzer terimler:

Trafo (Transformatör) : Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya ydevam

Küçük İzole Sistem : 1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'indedevam

Üretim Fazlası Enerji : Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarınıdevam

By-Pass (Baypaslı) Sistem : Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Redevam

Kısa Devre : Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kıdevam

ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu : ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletidevam