Radyal Hız Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Radyal Hız:
Dikine hız; Herhangi bir gökcisminin uzay hızının, yada bir çift yıldızın dolanma hızının bakış doğrultusundaki bileşeni. Bu hız diğer bir anlamda bize yaklaşma yada bizden uzaklaşma hızıdır.

Radyal Hız ile ilgili benzer terimler:

Yükseklik : Bir yıldızın, bir gök cisminin çevren(ufuk) düzleminden yukarı doğru açısal udevam

Salt Parlaklık : Bir yıldızın 10 parsek uzaklığa indirgenmiş parlaklığı. Mutlak parlaklık.devam

Kütle : Bir nesnenin içerdiği madde miktarı.devam

Zürafa : Bir takımyıldızın adı.devam

Yeğinlik : Birim alandan, birim zamanda geçen enerji miktarı.devam

Nebula (Bulutsu) : Gaz ve tozdan oluşan, gökadaların içinde bulunan, silik bir ışık kümesi devam