Radyal Hız Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Radyal Hız:
Dikine hız; Herhangi bir gökcisminin uzay hızının, yada bir çift yıldızın dolanma hızının bakış doğrultusundaki bileşeni. Bu hız diğer bir anlamda bize yaklaşma yada bizden uzaklaşma hızıdır.

Radyal Hız ile ilgili benzer terimler:

Ayak : Teleskopların üzerine bindiği dikine yerleştirilmiş sütun.devam

Akı : 1- Birim yüzeyden, birim zamanda geçen enerji miktarı. 2- Birim yüzeydevam

Ilım Noktaları (Ekinoks) : Gece ile gündüzün eşit olması; Güneş'in eşlekle tutulumun kesim noktaldevam

Yıldız Kümesi : Uzayda bir araya gelmiş yıldız topluluğu.devam

Mars Gezegeni : - Mars, Dünya'ya benzeyen 2. gezegendir. Bu nedenle " Dünya'nın erkek devam

Göktaşı : Uzaydan dünya atmosferine düşen yabancı cisimdir.devam