Radyal Hız Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Radyal Hız:
Dikine hız; Herhangi bir gökcisminin uzay hızının, yada bir çift yıldızın dolanma hızının bakış doğrultusundaki bileşeni. Bu hız diğer bir anlamda bize yaklaşma yada bizden uzaklaşma hızıdır.

Radyal Hız ile ilgili benzer terimler:

Ayak Vidası : Teleskopların yatay oturmasını sağlamak için ayaklara konmuş alçaltma-yükseltdevam

Bilim : Evrenin ya da olayların bir bölümü hakkında deneye dayalı ve gerçekliktedevam

Zaman Dönüşümü : Ortalama zamandan yıldız zamanına geçme hesabı ve karşıtı. Genel olarak devam

Üst Geçiş : Günlük hareketi sırasında bir gök cisminin, günlük çemberinin en büyük çevdevam

Aynalı Teleskop : Yansıtmalı teleskop; Objektifi ayna olan teleskop.devam

Biyosfer II : Biyosfer II 1991 yılında Arizona'da başlayan ve 200 milyon dolara mal devam