Puant Tarifesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Puant Tarifesi:
Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde olan her sanayi abonesinin uyması gereken bir tarife sistemi olup, bu sistemde 06.00-17.00 saatleri arasında normal tarife, 17.00-22.00 saatleri arasında yüksek tarife, 22.00-06.00 saatleri arasında en düşük tarife uygulanır. Bu tarife, sistemde daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyulduğu ve yüksek işletme maliyetlerinin oluştuğu puant saatlerinde enerji alımını kısıtlar mahiyette ve düşük maliyetli üretim yapılan saatlerde ise enerji kullanımını teşvik ederek yük denetimini sağlar.

Puant Tarifesi ile ilgili benzer terimler:

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

TRTF : Türkiye Radyo Televizyon Fonu.devam

Aydınlatma Kullanımı : Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır. Notdevam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam

Ring (Halka) Şebeke : Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya dönddevam