Puant Tarifesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Puant Tarifesi:
Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde olan her sanayi abonesinin uyması gereken bir tarife sistemi olup, bu sistemde 06.00-17.00 saatleri arasında normal tarife, 17.00-22.00 saatleri arasında yüksek tarife, 22.00-06.00 saatleri arasında en düşük tarife uygulanır. Bu tarife, sistemde daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyulduğu ve yüksek işletme maliyetlerinin oluştuğu puant saatlerinde enerji alımını kısıtlar mahiyette ve düşük maliyetli üretim yapılan saatlerde ise enerji kullanımını teşvik ederek yük denetimini sağlar.

Puant Tarifesi ile ilgili benzer terimler:

Şebeke İç Tüketimi : Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektridevam

Kurulu Güç (Brüt Güç) : Jeneratör çıkışında ölçülen elektrik gücüdür.devam

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam

Tek Yakıtlı Santral : Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.devam

Yararlı Potansiyel Enerji : Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıdevam