Programlı İşletme Dışı Kalma Süresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Programlı İşletme Dışı Kalma Süresi:
Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bırakıldığı süredir.

Programlı İşletme Dışı Kalma Süresi ile ilgili benzer terimler:

Dağıtım Maliyeti : Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilavdevam

Yenilenebilen Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarakdevam

Enerji Politikası : Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal devam

Yük Dağıtım Toleransı : Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöydevam

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji) : Son dönüşümden önce tüketiciye verilen enerjidir. Not:devam