Pornografi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Pornografi:
Sanat ve edebiyat yapıtlarında insanın cinsel yönünü, estetik bir amaç gütmeden, salt içgüdülerine ve hayvansılığa yönelten bir yaklaşımla yansıtma.

Pornografi ile ilgili benzer terimler:

Yedekli Koşma : Doğu Anadolu ile Azeri alanına giren bölgelerde saz ozanlarının söyleyip devam

Âyîne : Sözcük anlamı "aynı" yani aynadır. Herhangi bir şeyi veya hâli yansıtan,devam

Apostrof : Kesme işareti. Özel isimleri eklerinden ayırmak için (Ali'nin kalemi), södevam

Falname : Fal ile ilgili kitap. Falın her bir çeşidine göre düzenlenen eserler. Yıdevam

Müntehabât : Seçilmiş şeyler. Çokluk aynı türde kaleme alınmış, bir veya daha fazla yadevam

Belgesel Roman : Gerçek olaylara, belgelere, araştırma ve incelemeye dayanarak oluşturuladevam