Pornografi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Pornografi:
Sanat ve edebiyat yapıtlarında insanın cinsel yönünü, estetik bir amaç gütmeden, salt içgüdülerine ve hayvansılığa yönelten bir yaklaşımla yansıtma.

Pornografi ile ilgili benzer terimler:

Hayfa : "Yazık, eyvah!" anlamlarına gelen bu kelime Arap harfleri ile bir kelidevam

Kat : Anlamla ilgili sanatlardandır. Susmanın söylemekten etkili olacağı yerde devam

Prozodi : Kelimelerin taşıdıkları seslerin değerlerine ve hecelerin taşıması gerekedevam

Bezm : Sohbet, muhabbet, içki meclisi. Daha çok divan edebiyatında kullanılan mecdevam

Şiir : Dilin doğuşuyla oluşmaya başlayan; bütün edebiyat türlerine kaynaklık edevam

Hakaniye Lehçesi : Tarihteki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı sahasında konuşulupdevam