Pornografi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Pornografi:
Sanat ve edebiyat yapıtlarında insanın cinsel yönünü, estetik bir amaç gütmeden, salt içgüdülerine ve hayvansılığa yönelten bir yaklaşımla yansıtma.

Pornografi ile ilgili benzer terimler:

Epik (Destansı) Tiyatro : Geleneksel tiyatro ile modern tiyatronun özelliklerini harmanlayan, madevam

Gülbank : Bir toplulukça, hep bir ağızdan ezgili biçimde söylenen kalıplaşmış tekbirlerdevam

Tefrik : Anlamla ilgili sanatlardandır. Aynı çeşide giren iki şey arasına, birbirdevam

Ayak : Halk şiirinde kafiye yerine kullanılan terim.devam

Anakronizm : 1- Meydana geliş tarihi kesin olarak bilinen bir olayı yaşadığı zaman beldevam

Mukabele : Aralarında tezat ve karşıtlık bulunan kelime, tamlama ve sözleri birardevam