Pompajla Biriktirmeli Santral Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Pompajla Biriktirmeli Santral:
Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektrik santralıdır.

Pompajla Biriktirmeli Santral ile ilgili benzer terimler:

Enerji Tüketicisi : Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.devam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

Güç Aşımı (Surplus power) : Güvenilir kapasitenin dışında buna ek olarak bulunan alınabilir güç.devam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam

Güç Faktörü : Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan fdevam