Polias Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Polias:
Athena'nın lakabı

Polias ile ilgili benzer terimler:

Ariadne : Dionysos'un karısı.devam

Kaineus : Lapith'lerden Elatos'un kızı. Poseidon bu kıza gönül vermişti.Güzel kıdevam

Pandareos : Miletus'lu Merops'un oğlu. Giritte Zeus tapınağından altın köpek heykelini çaldevam

Gaia : Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça. Kocasız odevam

Larv'lar : İnsanlara bela olan habis ruhlar.Ellerinde uğursuzluğu sembolize eden baykuş devam

Perigoune : Sinis'in kızı. Theseus Sinis'i öldürüp kızı ile birlikte oldu. Bu birldevam