Plazma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Plâzma:
Nötr gaz moleküller,pozitif iyonlar ve negatif elektronların karışımından oluşmuş maddenin 4. hali.

Kimya Terimi Olarak Plazma:
1-Gaz fazındaki atomların çok yüksek sıcaklıklarda iyonlaşarak çekirdek ve elektronlarına ayrışması sonucu oluşan akışkan madde.

2-Elektron ve pozitif iyonlardan oluşan gaz karışımı.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Plâzma:
Atomları kısmen veya tamamen iyonlaşmış, yüksek basıçla sıkıştırılmış gaz.

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Plazma:
Kanın sıvı kısmı.

Fizik Terimi Olarak Plazma:
Bir maddenin, atom çekirdeklerinin elektron adlı parçacıklardan ayrı durduğu (iyonize olduğu) halidir.

Plazma ile ilgili benzer terimler:

Hologram : Görünebilir bilginin üç boyutlu olarak kayıt edilmesi.devam

Üreteç : Çeşitli enerjileri (mekanik, kimyasal vb.) elektrik enerjisine dönüştürdevam

İletken : 1. İçinde elektrik yükünün veya ısının kolayca hareket edebildiği malzemeldevam

Element : Farklı kimyasal özellikleri olmayan en küçük madde.devam

Denge Konumu : Cismin üzerindeki net kuvvetin sıfır olduğu konumdur.devam

Kütle Merkezi : Bir nesnenin kütle denge noktası.devam