Plazma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Plâzma:
Nötr gaz moleküller,pozitif iyonlar ve negatif elektronların karışımından oluşmuş maddenin 4. hali.

Kimya Terimi Olarak Plazma:
1-Gaz fazındaki atomların çok yüksek sıcaklıklarda iyonlaşarak çekirdek ve elektronlarına ayrışması sonucu oluşan akışkan madde.

2-Elektron ve pozitif iyonlardan oluşan gaz karışımı.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Plâzma:
Atomları kısmen veya tamamen iyonlaşmış, yüksek basıçla sıkıştırılmış gaz.

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Plazma:
Kanın sıvı kısmı.

Fizik Terimi Olarak Plazma:
Bir maddenin, atom çekirdeklerinin elektron adlı parçacıklardan ayrı durduğu (iyonize olduğu) halidir.

Plazma ile ilgili benzer terimler:

Alan : Uzay içerisinde belili bir yerin değerinin olması. Elektrik, yer çekim ve magdevam

Akım(I) : Bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıdırdevam

Tepe : Bir dalganın bozunmasında ortaya çıkan pik.devam

Ordinat : Koordinat sisteminde düşey eksen.devam

Ani hız : Bir parçacığın hızını, sadece belli zaman aralığı içinde değil, herhangi bir an içinddevam

Lümen (lm) : Işık akısı birimi.devam