Plazma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Plâzma:
Nötr gaz moleküller,pozitif iyonlar ve negatif elektronların karışımından oluşmuş maddenin 4. hali.

Kimya Terimi Olarak Plazma:
1-Gaz fazındaki atomların çok yüksek sıcaklıklarda iyonlaşarak çekirdek ve elektronlarına ayrışması sonucu oluşan akışkan madde.

2-Elektron ve pozitif iyonlardan oluşan gaz karışımı.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Plâzma:
Atomları kısmen veya tamamen iyonlaşmış, yüksek basıçla sıkıştırılmış gaz.

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Plazma:
Kanın sıvı kısmı.

Fizik Terimi Olarak Plazma:
Bir maddenin, atom çekirdeklerinin elektron adlı parçacıklardan ayrı durduğu (iyonize olduğu) halidir.

Plazma ile ilgili benzer terimler:

Eklem : Bağlanma noktası.devam

Avagadro Sayısı : 1 mol maddedeki molekül sayısıdır. 6.02 x 10 üstü 23 molekül.devam

Eylemsiz referans sistemi : Eylemsizlik yasasının geçerli olduğu referans sistemi (Newton'un hareketle devam

Yarık : Bozulan dalganın içinde oluşan vadi.devam

Metre : SI birim sisteminde uzunluk, 39.37 inch e veya 1.094 yard a eşittir.devam

Yayınım : spektrumu (Atomun isi veya elektrik akimi verilerek ortama değişik dalga devam