Plazma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Plâzma:
Nötr gaz moleküller,pozitif iyonlar ve negatif elektronların karışımından oluşmuş maddenin 4. hali.

Kimya Terimi Olarak Plazma:
1-Gaz fazındaki atomların çok yüksek sıcaklıklarda iyonlaşarak çekirdek ve elektronlarına ayrışması sonucu oluşan akışkan madde.

2-Elektron ve pozitif iyonlardan oluşan gaz karışımı.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Plâzma:
Atomları kısmen veya tamamen iyonlaşmış, yüksek basıçla sıkıştırılmış gaz.

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Plazma:
Kanın sıvı kısmı.

Fizik Terimi Olarak Plazma:
Bir maddenin, atom çekirdeklerinin elektron adlı parçacıklardan ayrı durduğu (iyonize olduğu) halidir.

Plazma ile ilgili benzer terimler:

Ağırlık(G) : Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.devam

Toroid : Solenoidin halka şeklinde kıvrılmış hâli.devam

Amper : (I) SI birimlerinde elektrik akim birimi, saniyedeki 1 coulombluk yük devam

Yük Ölçer : Devrenin bir kesitinden ya da tamamından geçen elektrik yükünü ölçen araç.devam

Boyuna dalga : Dalganın içinde bulunduğu ortamın titreşiminin dalganın yayılma doğrultusu iledevam

Dinamik : Hareket ile bu hareketi meydana getiren kuvveti birlikte inceleyen mekdevam